Badanie psychologiczne

Podstawa do udzielania porad
dla opiekunów na użytek wspierania
indywidualnego rozwoju dziecka

Badanie psychologiczne

Diagnoza
psychologiczna
Warszawa

Diagnozą w naszej Poradni zajmuje się psycholog. Możemy zagwarantować Ci pełną opiekę w tym procesie poprzez dobranie odpowiednich narzędzi do diagnozy Twojego dziecka oraz dodatkowej pomocy ze strony innych specjalistów. Badania uzupełniane są w miarę potrzeb badaniami innych specjalistów, np. pedagoga lub logopedy.

Do podjęcia diagnozy psychologicznej można zgłosić każde dziecko, kiedy tylko odczuwa się potrzebę lepszego poznania jego funkcjonowania, rozjaśnienia kwestii i obszarów, w których odczuwamy w nim jakąś dysfunkcję lub niezrozumienie.

Podstawową formą w procesie diagnozowania jest wywiad z opiekunem, rozmowa, obserwacja oraz testy psychologiczne. Testy służą ocenie rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego. Badanie psychologiczne ma na celu poznanie dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowania, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych czy w relacjach z rówieśnikami. Wszystko to tworzy obraz osoby badanej, na podstawie którego mamy świadomość jej mocnych i słabych stron, ilorazu inteligencji oraz jej rodzaju, sprawności funkcji poznawczych tj: postrzegania, pamięci, koncentracji, sposobu myślenia itp.

Badania psychologiczne Warszawa

Badanie psychologiczne stanowi przede wszystkim próbę wyjaśnienia mechanizmów psychologicznych i genezy zgłaszanych trudności. Służy jako punkt wyjścia do dalszych działań w stosunku do dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Działania te mają charakter: profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psychoedukacyjny i wychowawczy. Diagnoza psychologiczna jest więc bardzo ważnym krokiem do rozpoznania funkcjonowania badanej osoby, obszaru trudności, przyczyny ich występowania. W niektórych przypadkach jest niezbędnym narzędziem do podjęcia odpowiednich metod działania.

Uzyskane w procesie diagnostycznym informacje stanowią podstawę do udzielania porad dla opiekunów, istotny element wsparcia indywidualnego rozwoju dziecka.

Proces diagnozy terapeutycznej jest dokonywany w InRelatio bardzo rzetelnie, gdyż zdajemy sobie sprawę, że trafna diagnoza warunkuje dobór adekwatnego postępowania terapeutycznego. Odpowiednie możliwości, sposób zmiany dotychczasowego systemu funkcjonowania wyjaśnia pojawiające się trudności. Za tym idzie przede wszystkim poprawa jakości życia dziecka oraz całej rodziny, na czym nam specjalistom najbardziej zależy w wykonywanej codziennej pracy.

Prowadzący:

Zarezerwuj wizytę u naszych specjalistów

Z nami lepiej
zrozumiesz siebie
i swoje dziecko
Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies.