Carl Rogers

Carl Rogers- żył w latach 1902-1987.

Rogers był psychologiem humanistycznym, który  poświęcił życie rozwijaniu swojego podejścia do psychoterapii. Nazywał je podejściem skoncentrowanym na osobie, ponieważ Rogers wierzył, że jeśli będzie w stanie dobrze zrozumieć świat i spojrzeń na niego oczami Klienta, to będzie w stanie pomóc mu przezwyciężyć trudności z którymi się zmaga. Rogers podobnie jak Maslow wierzył, że człowiek, podobnie jak inne żywe stworzenia, charakteryzuje się naturalną tendencją do rozwoju. Rogers głęboko wierzył, że jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki, to człowiek będzie mógł rozwijać się w optymalny sposób i sam będzie wystarczająco silny żeby przezwyciężyć przeciwności jakie napotyka w życiu. Optymalne warunki, to:

  • autentyczność- objawiająca się szczerością i osobistą zgodą na pokazywanie mojego wnętrza w sposób, który nie obarcza ciężarem drugiej osoby.
  • akceptacja- oznacza, że druga osoba jest widziana taka jaka jest wraz z szacunkiem i uznaniem dla jej niepowtarzalności,
  • empatia- rozumiana jako głębokie wejście w świat przeżyć drugiej osoby, że zobaczyć świat „tak jakby” było się tą osobą. Ważne jest żeby spełnić warunek „tak jakby” i nie zapomnieć, że nie jesteśmy tą osobą. Takie zrozumienie połączone z dwoma wcześniejszymi warunkami daje głębokie poczucie drugiej osobie, że jest godna szacunku, zasługująca na miłość oraz, że wszystko z nią w porządku.

Rogers wierzył i my razem z nim, że powyższe czynniki mają potężną moc przy towarzyszeniu naszym Klientom. Psychoterapeutom pomagają w tym żeby blisko i po ludzku towarzyszyć osobom z którymi pracują, a Klientom pozwalają uwierzyć z siebie i wzrastać.

Carl Rogers, podobnie jak inni psychologowie humanistyczni, wierzył, że istoty ludzkie mają wrodzoną motywację żeby wypełnić swój indywidualny potencjał oraz osiągnąć „pełnię bycia osobą”.

W tej koncepcji bardzo ważnym pojęciem jest osobista spójność tego jak sami chcemy siebie postrzegać (Ja-idealne), z tym jak się naprawdę zachowujemy (Ja-realne). Im mniejszy jest rozdźwięk z tym jak sobie siebie wyobrażamy, z tym jak się realnie zachowujemy, tym bliżej jesteśmy stanu który Rogers nazywał „pełnią funkcjonowania”

W pełni funkcjonująca osoba, to osoba która:

  • Jest otwarta na doświadczenie: pozwala sobie na odczuwanie i czerpanie informacji z różnego rodzaju odczuwanych emocji, tych przyjemnych i nieprzyjemnych. Nie angażuje się w zakładanie masek przed sobą lub innymi.
  • Akceptująca teraźniejszość: unika osądzania z góry, kierowania się uprzedzeniami czy stereotypami. Nie pozwala na to żeby przeszłość czy przyszłość zafałszowywały widzenie chwili obecnej.
  • Ufa uczuciom: uczucia, intuicja, odczucia z ciała (np. ściskanie w „dołku”/brzuchu) są dla takiej osoby źródłami ważnych informacji o niej samej i otaczającej rzeczywistości. Osoba w pełni funkcjonująca wg Rogersa ufa im i bierze pod uwagę.
  • Kreatywnie żyje: poszukuje nowych rozwiązań dla sytuacji wymagających nie kieruje się utartymi schematami. Pozwala sobie na podjęcie ryzyka jeśli czuje, że to będzie dla niej dobre.
  • Spełnione życie: przeżywa satysfakcję z powodu swojego życia i pozwala sobie na odczuwanie radości. Poszukuje nowych wyzwań i doświadczeń(ale nie bez refleksji), które mogłyby ją rozwinąć.

Oczywiście powyższe pięć cech w pełni funkcjonującej osoby wg Rogersa są stanem idealnym, do którego warto dążyć, ale nie warto frustrować się z powodu nieosiągnięcia ideału, ponieważ jak sam Rogers podkreślał życie jest nieustającym procesem.

Mistrzowie

Najważniejsze postaci podejścia humanistycznego i doświadczeniowego.

Na świecie było i jest wielu wybitnych praktyków oraz teoretyków psychoterapi, ale ze względu na nasze osobiste wartości, które przyświecają nam w pracy z Klientami oraz w życiu, czerpiemy szczególną inspirację od osób, których idee opisujemy poniżej. Przez nas uważani są za wybitnych przedstawicieli psychologii i psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close