Psychoterapia dla par i małżeństw

W relacjach wymagana jest jedność. Jedność nie oznacza, że jesteś taki sam. To znaczy, że jesteście razem.

Psychoterapeuta Warszawa

Niezastąpiona pomoc dla par i małżeństw

Z jakimi problemami w relacji można się zgłosić po pomoc do psychoterapeuty?

Emocje są centralnym punktem i powodem wchodzenie w związek i małżeństwo. Dlatego prowadzona przez nas psychoterapia skupia się przede wszystkim na emocjach pojawiających między partnerami oraz na tym, w jaki sposób są one wyrażane w chwili obecnej.

Psychoterapeuta pracuje ze wszystkimi parami, które identyfikują siebie jako związek dwójki osób:

 • heteronormatywnymi;
 • jednopłciowymi;
 • długim stażem;
 • krótkim stażem;
 • parami u których pojawia się depresja, zaburzenia lękowe oraz traumy niesione przez jednego lub obojga partnerów;
 • parami zróżnicowanymi kulturowo;
 • parami w związkach partnerskich oraz w związkach formalnych;

 

Staramy się nie zostawiać nikogo bez wsparcia, naszą pomoc dobieramy indywidualnie do sytuacji danej pary. Każda strona relacji może liczyć u nas na szacunek i zrozumienie.

Do psychoterapeuty w naszym ośrodku w Warszawie najczęściej zgłaszają się pary z trudnościami w obszarach:

 • S.O.S (Same Old Story)  Nawracające konflikty, które trudno rozwiązać
 • brak poczucia bliskości, intymności i/lub zainteresowania;
 • różnego rodzaju zdrady: fizyczne, emocjonalne, zaufania;
 • trudności z asertywnością wobec rodzin pochodzenia;
 • konsultacje przedmałżeńskie;
 • decyzje związane z małżeństwem, rodzicielstwem, rozwodem;
 • problemy z nieufnością;
 • poczucie „wypalenia się”  relacji przy jednoczesnej chęci ratowania/zbudowania związku na nowo;
 • potrzeba wspólnego odnalezienia się w nowych rolach i okolicznych życiowych: rodzicielstwo (szczególnie po pojawieniu się dziecka), utrata pracy, przeprowadzka, małżeństwo, wyprowadzka dzieci z domu (tzw. „puste gniazdo”) itp.;
 • trudności z adaptacją do nowej kultury w parach mieszanych kulturowo;
 • trudności w obszarze życia seksualnego pary

InRelatio

Cel spotkań małżeństw i par z psychoterapeutą

Celem psychoterapii jest wzmocnienie jakości więzi emocjonalnej, odbudowa bliskości i zaufania oraz budowa porozumienia pomiędzy partnerami. W trakcie terapii obie strony mogą przyjrzeć się sposobom wzajemnej komunikacji oraz poszukać właściwej dla siebie metody mówienia o emocjach i trudnych tematach.

Z naszego doświadczenia wynika, że pary zgłaszają się do terapii w momencie, kiedy spróbowały już „wszystkiego”, by rozwiązać swoje trudności a powtarzające się („za każdy razem te same”) konflikty sprawiły, że przychodzą w poczuciu bezsilności, rozpaczy oraz poważnie nadszarpniętej więzi emocjonalnej. W naszej praktyce psychoterapeutycznej zaczęliśmy zauważać, że najbardziej bolesne jest głębokie poczucie osamotnienia i niezrozumienia, mimo pozostania we wzajemnej relacji.

W jaki sposób pracuje psychoterapeuta w naszym ośrodku InRelatio w Warszawie ?

W terapii par w nurtach humanistyczno-doświadczeniowych jako główny cel psychoterapeuta stawia sobie zmianę problematycznych wzorców interakcji czyli tych momentów, które nieustająco wracają w postaci kłótni. To właśnie one „wydają się dobrze znane i powtarzające”. Zmiana tych wzorców następuje poprzez bliższe przyjrzenie się i adekwatne wyrażanie wrażliwych emocji, które leżą u podłoża problematycznych reakcji.

Psychoterapeuta podczas sesji dba o to, by wyrażenie wrażliwych emocji i doświadczeń odbywało się w atmosferze, w której każdy z partnerów czuję się wystarczająco bezpiecznie. Prowadzi to do przełamania bolesnego osamotnienia oraz odbudowy bliskości emocjonalnej i wzajemnego zaufania w relacji.

Pary z młodszym stażem uczą się jak wzajemnie reagować na swoje emocje i potrzeby bez przyjmowania postawy ochronnej, dzięki czemu ich więź emocjonalna wzmacnia się i uodparnia na przyszłe konflikty.

Pary z długim stażem często uświadamiają sobie, że oddalili się od siebie, zaczynają wyrażać długo skrywane uczucia, odbudowują kontakt pomiędzy sobą i odkrywają siebie na nowo relacji.

Psychoterapeuta Warszawa

Prowadzona u nas terapia może odbywać się w dwóch formatach:

1×2, czyli jeden psychoterapeuta spotyka się z parą/małżeństwem. Spotkania trwają od 60 do 80 minut, mogą odbywać się raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie.

2×2, czyli para psychoterapeutów pracuje z parą/małżeństwem. Spotkania trwają 80 minut, mogą odbywać się raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie.

Długość i częstotliwość spotkań ustalana jest wspólnie z psychoterapeutą.

Każdy z tych formatów ma swoje zalety i jest równie skuteczny.

Korzyści z pomocy psychoterapeuty dla par i małżeństw:

 • przerwanie błędnego koła nawracających konfliktów;
 • odbudowa bliskości emocjonalnej, wzajemnego zaufania i intymności
 • odbudowa wzajemnego wsparcia w trudnych emocjonalnie momentach;
 • poprawa codziennej komunikacji;
 • poprawa jakości komunikacji w ważnych życiowo sprawach;
 • przełamanie bolesnego osamotnienia w relacji;
 • wzmocnienie więzi emocjonalnej między partnerami
 • wspólne, lepsze radzenia sobie w obliczu życiowych zmian (np. zmiana/utrata pracy, miejsca zamieszkania, „puste gniazdo” itp.);
 • przywrócenie „życia” w obliczu poczucie „wypalania się” relacji.

Psychoterapeuta Warszawa

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą w naszym ośrodku

Na początku zapraszamy parę na 2-3 konsultacje, gdzie wszyscy mogą się ze sobą zapoznać, wspólnie przyjrzeć się temu „z czym” para przychodzi. Każdy z partnerów ma szansę opowiedzieć co najbardziej go/ją boli i jakie potrzeby ma niezaspokojone.

Psychoterapeuci starają się dać jak najwięcej przestrzeni do wyrażenia każdemu z partnerów, aby zrozumieć ich indywidualny sposób doświadczania relacji, jak i również trudności, z którymi mierzą się jako para.

Po konsultacjach następuje zawarcie kontraktu czyli ustnej umowy. Wszystkie strony podejmują decyzje o dalszej wspólnej pracy, ustalają nad czym będą wspólnie pracować podczas terapii oraz  jaka będzie częstotliwość spotkań i czas ich trwania, a także długości terapii.

Czas trwania terapii bywa różny. Czasem pary potrzebują kilka spotkań żeby uporać się ze swoim trudnościami, a niektóre sytuacje wymagają dłuższej pracy. Czas trwania psychoterapii par każdorazowo jest umawiany podczas konsultacji i podlega wspólnej decyzji każdej ze stron.

Obawy, mity i pytania związane z terapią par:

 1. Czy psychoterapeuta będzie sędzią w naszych konfliktach? NIE
  Rolą psychoterapeuty jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, by oboje partnerów/partnerek mogło się otworzyć, wypowiedzieć i wysłuchać drugiej strony, bez szukania „winnych” czy weryfikowania prawdy obiektywnej.
 1. Czy będzie stawał po czyjejś stronie? NIE
  W terapii par/małżeństw „klientem” jest związek czy relacja pomiędzy ludźmi. To sprawia, że psychoterapeuta jest osobą wspierającą pary i działa na rzecz wspólnego porozumienia.
 1. Czy będzie nas oceniał? NIE
  W gabinecie bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa oraz otwartość, by czuć się swobodnie w wyrażaniu trudnych i często nieujawnianych wcześniej przeżyć. Dlatego psychoterapeuta dba o komunikację oraz formę zwracania się do siebie partnerów/ek, ucząc zarazem jak porozumiewać się bez oceny.
 1. Czy będzie doradzał co mamy zrobić? NIE
  Może się wydarzyć tak, że psychoterapeuta może zaproponować doświadczenie lub eksperyment w trakcie sesji lub po za nią. Jednak będzie to propozycja, z której możecie, ale NIE MUSICIE korzystać.
 1. Czy terapeuta będzie naszym SOJUSZNIKIEM jako pary i będzie nas wspierał w odnajdowaniu naszych własnych rozwiązań, które będą pasowały do naszej sytuacji? ZDECYDOWANIE TAK!
  Nie ma jednego przepisu i każdy związek jest inny. Dlatego psychoterapeuta pomoże Wam w odnalezieniu WASZEGO rozwiązania.
 1. Czy terapeuta będzie pomagał nam lepiej wyrażać nasze emocje, żebyśmy robili to w sposób nieraniący? ZDECYDOWANIE TAK!
  To może być jednym z celów terapii.
 1. Czy w trakcie terapii par możemy czuć się bezpiecznie i nasze uczucia i potrzeby (indywidualne oraz pary) będą szanowane? ZDECYDOWANIE TAK!
  Należy jednak pamiętać, że poczucie bezpieczeństwa jest budowane z czasem i czymś naturalnym może być niepokój na początku współpracy.
 1. Czy terapia par jest oparta na badaniach? ZDECYDOWANIE TAK!
  Każde oddziaływanie terapeutyczne ma oparcie w badaniach naukowych z zakresu psychologii, psychoterapii oraz neuronaukach. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, możecie zapytać o to prowadzącego sesję.
 1. Czy efekty terapii par mogą trwać nawet po jej zakończeniu? ZDECYDOWANIE TAK!
  Celem psychoterapii jest wyposażenie pary w narzędzia, które będą Wam służyć w przyszłości.

„Za każdą skargą kryje się głęboka osobista tęsknota.”
– dr John M. Gottman

Prowadzący

Psychoterapeutka Warszawa
Małgorzata Stawska
UMÓW WIZYTĘ
Małgorzata Stawska
Psychoterapeuta Warszawa
Krzysztof Błażejewski
UMÓW WIZYTĘ
Krzysztof Błażejewski
Psychoterapeutka Warszawa
Katarzyna Ostrowska
UMÓW WIZYTĘ
Katarzyna Ostrowska
Psycholog diagnosta, psychoterapeutka Warszawa
Aleksandra Dmoch-Kupczyk
UMÓW WIZYTĘ
Aleksandra Dmoch-Kupczyk
Psychoterapeuta i psycholog Warszawa
Marta Drzewiecka
UMÓW WIZYTĘ
Marta Drzewiecka
Psychoterapeuta
Agnieszka Bloch
UMÓW WIZYTĘ
Agnieszka Bloch
Psychoterapeutka
Julia Bartosik
UMÓW WIZYTĘ
Julia Bartosik
Psychoterapeutka
Agnieszka Mazur
UMÓW WIZYTĘ
Agnieszka Mazur
Psychoterapeuta par
Jakub Macewicz
UMÓW WIZYTĘ
Jakub Macewicz

Zarezerwuj wizytę u naszych specjalistów

Z nami lepiej
zrozumiesz siebie
Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies.