Kontakt

Dziecko jako świadek kłótni rodziców

Co czują dzieci podczas kłótni rodziców?

W zależności od wieku, temperamentu i doświadczeń dziecka, reakcje emocjonalne mogą się różnić. Niektóre dzieci mogą czuć się przerażone, zdezorientowane, niepewne lub zagubione, zwłaszcza jeśli kłótnie są bardzo głośne i agresywne. Mogą też odczuwać lęk, smutek lub złość, szczególnie jeśli kłótnie powtarzają się regularnie lub pojawia się przemoc. Ponadto czują winę, myśląc, że są odpowiedzialne za problemy w rodzinie lub że powinny coś zrobić, aby pomóc rodzicom. Inne dzieci mogą próbować ignorować kłótnie, udając, że nic się nie dzieje, albo szukać sposobów na rozproszenie uwagi lub ucieczkę od sytuacji. Mogą też czuć się zdezorientowane, nie wiedząc, jakie zachowanie jest odpowiednie w danej sytuacji. W każdym przypadku, kłótnie rodziców mogą wpływać na emocjonalny rozwój dziecka. Rodzicu, pamiętaj o potrzebach i uczuciach swoich dzieci i staraj się minimalizować negatywne skutki konfliktów na ich zdrowie emocjonalne.

Jak kłótnie rodziców wpływają na dziecko?

Badania donoszą, że w zdecydowanej większości, bo aż w 71% rodzin zdarzają się nieporozumienia i konflikty.  Kłótnie rodziców mogą powodować u dziecka stres i lęk, szczególnie jeśli są częste i intensywne. Mogą odczuwać niepokój i obawiać się, co się stanie, gdy rodzice będą się kłócić. Dzieci doświadczające kłótni rodziców, mogą mieć trudności z kontrolowaniem swoich emocji i zachowań. Mogą stać się bardziej emocjonalnie niestabilne i podatne na wybuchy gniewu lub agresywności. Oprócz tego, kłótnie rodziców mogą wpłynąć na sposób, w jaki dziecko postrzega relacje międzyludzkie. Mogą się nauczyć, że konflikty są normalne i nieuniknione, co może prowadzić do trudności w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji w przyszłości. Często zdarza się, że dzieci czują się niesłuchane i niezrozumiane. To z kolei może prowadzić do niskiej samooceny i braku pewności siebie. Atmosfera w domu wpływa na naukę dziecka. Jeśli w domu często zdarzają się kłótnie i krzyki, dzieci mogą mieć trudności w skupieniu się na szkole i zadaniach domowych, co może prowadzić do problemów w nauce.

Jednakże warto podkreślić, że nie wszystkie kłótnie między rodzicami mają negatywny wpływ na dziecko. Właściwie rozwiązane konflikty i zdrowe, konstruktywne dyskusje mogą pomóc dziecku zrozumieć, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i rozwiązywać problemy w relacjach międzyludzkich.

Życie dziecka po kłótni

Kłótnie rodziców mogą mieć długotrwały wpływ na życie dziecka, a także na jego dorosłe życie. Dzieci, które dorastały w rodzinach, w których często występowały kłótnie, mogą mieć trudności w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Mogą mieć problemy z zaufaniem innym i odczuwaniem bliskości emocjonalnej. Wykazują  skłonność do zastanawiania się nad decyzjami przez długi czas i niepewność co do wyborów, jakie podejmują. Oprócz tego dużym problemem może być trudność radzenia sobie ze stresem. Dorosłe dzieci mogą łatwo wpadania w panikę lub doświadczać silnego niepokoju w trudnych sytuacjach.

Kłótnie rodziców – jak rozwiązać problem?

Mówi się, że „czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”, w przypadku doświadczania kłótni w domu można odnaleźć pewną analogię. Kłótnie rodziców przekładają się na życie dorosłe dziecka. Dzieci zazwyczaj powielają model, który wynieśli z domu. Dlatego ważne jest, aby rodzice przede wszystkim w sposób spokojny i rzeczowy rozmawiali z dziećmi o zaistniałej kłótni. Dzieci budują swój obraz sytuacji domowej, a ten obraz tworzą właśnie rodzice.

Pamiętaj rodzicu, że jeśli dojdzie do kłótni, należy wziąć za nią odpowiedzialność. Nie pozostawiaj dziecka z niewiedzą o tym, czemu jest taka, a nie inna atmosfera w domu. Dziecko chce się czuć bezpiecznie. Pokaż dziecku, że kłótnia jest zakończona, a między rodzicami zapanowała zgoda.

Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie z jakąś sytuacją lub że potrzebujesz pomocy w radzeniu sobie z okolicznościami, terapia może być dobrym wyborem. Terapia rodzinna może pomóc w zwiększeniu samoświadomości, zrozumieniu własnych reakcji emocjonalnych i lepszym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, aby stworzyć bardziej zrównoważoną i zdrową rodzinę.

Scroll to top