Kontakt

Jak zorganizować w dobie pandemii życie rodzinne?

Panująca wokoło pandemia sprawia, że jesteśmy zmęczeni sytuacją ograniczonej kontroli, brakiem stałości, nieprzewidywalnymi zmianami, nieznanym.

System rodzinny ulega zmianie, bo nagle musimy przebywać ze sobą w domu, pracując i ucząc się zdalnie. Dodatkowo, nie mamy żadnej odskoczni, zmniejszają się możliwości odpoczynku poza domem. Ta sytuacja może być dla nas bardzo obciążająca.

  • Rodzice małych dzieci mają obawę czy placówki edukacyjne będą jutro otwarte, czy nie zostaną skierowani na kwarantannę?
  • Rodzice starszych dzieci obawiają się zdalnego nauczania. Dorośli są przeciążeni i nie odczuwają dobrostanu przychofizycznego.
  • Dzieci zaczynają odczuwać frustrację, znudzenie są przeciążone elektroniką.

Jak zorganizować w dobie pandemii życie rodzinne?

  • Możemy sobie pomóc przez ograniczenie napływu informacji, dbaniu o czas pracy i relaksu, rozpoznać to, na co mamy realnie wpływ, a co jest poza nasza kontrolą.
  • Warto skorzystać spotkań z psychologiem/psychoterapeutą, żeby wspólnie poszukać rozwiązań napotykanych trudności.

Takie spotkania pozwalają popatrzeć na swoją sytuację bardziej rozwojowo – możesz przewartościować różne aspekty swojego życia, zbudować wartościowe relacje z ludźmi, wypracować różne strategie radzenia sobie ze stresem i niepewnością.

Odpowiedni moment na pracę nad sobą jest dziś!

Aleksandra Dmoch Kupczyk – PSYCHOLOG DIAGNOSTA, PSYCHOTERAPEUTKA

w InRelatio Przestrzeń Rodziny

Scroll to top