Kontakt
bagaż-emocjonalny

Kiedy bagaż emocjonalny jest zbyt ciężki

Bagaż emocjonalny to zbiór emocji, wierzeń, traum, i innych doświadczeń emocjonalnych, które nosimy ze sobą całe życie. Może obejmować negatywne doświadczenia. Takie jak traumy z dzieciństwa, porażki w relacjach, zranienia emocjonalne, a także pozytywne doświadczenia, takie jak miłość, radość, szczęście. Często wpływa na sposób, w jaki reagujemy na wyzwania i sytuacje w życiu. Osoby z dużym bagażem emocjonalnym mogą mieć trudności z budowaniem i utrzymywaniem zdrowych relacji. Oprócz tego z zaufaniem do innych ludzi, podejmowaniem decyzji, a także z radzeniem sobie ze stresem i emocjami.

Jak działa bagaż emocjonalny?

Doświadczenia emocjonalne z przeszłości mogą wpłynąć na nasze reakcje emocjonalne w teraźniejszości. Na przykład, osoba, która doświadczyła wiele traumatycznych sytuacji, może być bardziej skłonna do lęku i unikania niektórych sytuacji.

Bagaż emocjonalny może wpłynąć na nasze zachowania w relacjach i innych dziedzinach życia. Osoby z dużym bagażem emocjonalnym mogą mieć trudności z zaufaniem innym ludziom, otwarciem się na intymne relacje lub kontrolą gniewu.

Doświadczenia emocjonalne mogą wpływają na nasze myśli i wierzenia na temat siebie, innych ludzi i świata. Na przykład, osoba, która doświadczyła wielu porażek i odrzuceń, może zacząć wierzyć, że jest beznadziejna lub niezdolna do osiągnięcia sukcesu.

Oprócz tego wpływa również na nasze zdrowie fizyczne. Stres związany z nieprzetworzonymi emocjami może prowadzić do bólu pleców, bólów głowy, nadciśnienia i innych schorzeń.

Przyczyny powstawania bagażu emocjonalnego

bagaż-emocjonalny

Bagaż emocjonalny może mieć wiele różnych przyczyn, z których niektóre mogą być związane z doświadczeniami z przeszłości, a inne z bieżącymi sytuacjami życiowymi. Szukając przyczyn warto wrócić do korzeni, czyli do dzieciństwa pacjenta. Wpływ rodziców i innych opiekunów na nasze wczesne doświadczenia emocjonalne i sposób, w jaki nas wychowano, może wpłynąć na powstawanie bagażu emocjonalnego. Np. ciężka dysfunkcyjna atmosfera rodzinna, zaniedbanie, przemoc fizyczna lub psychiczna mogą prowadzić do powstania bagażu emocjonalnego. Najczęstszą przyczyną jest doświadczenie traumatycznych zdarzeń z przeszłości, takich jak np. przemoc fizyczna lub psychiczna, molestowanie seksualne, czy utrata bliskiej osoby. Sytuacje te bardzo często prowadzą do powstania bagażu emocjonalnego.  Nieudane związki lub trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi mogą prowadzić do poczucia odrzucenia, samotności i zranienia emocjonalnego. Oprócz opisanych wyżej przyczyn, wpływ na nasze życie mają również ciężkie sytuacje życiowe. Zalicza się do nich problemy finansowe, bezrobocie, rozwód czy choroba.

Objawy bagażu emocjonalnego

  • Trudności z utrzymywaniem zdrowych relacji. Ludzie, którzy noszą ze sobą bagaż emocjonalny, często mają trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem trwałych i satysfakcjonujących relacji, ponieważ ich własne emocje i traumy często stanowią przeszkodę.
  • Zwiększona lękliwość – osoby z bagażem emocjonalnym często odczuwają silny lęk i niepokój. Szczególnie w sytuacjach, które przypominają im trudne przeżycia z przeszłości. Może prowadzić to do depresji.
  • Niskie poczucie własnej wartości. Traumy i doświadczenia emocjonalne z przeszłości mogą skutkować niskim poczuciem własnej wartości i poczuciem, że nie są godni miłości i szacunku.
  • Problemy z kontrolą emocji – osoby z bagażem emocjonalnym często mają trudności z kontrolowaniem swoich emocji. Reagują na sytuacje z nadmiernym gniewem, smutkiem, lub irytacją.

Psychoterapia indywidualna 

Czasami ciężar bagażu, który nosimy przez wiele lat zaczyna nas przytłaczać. Boimy się zajrzeć w jego zawartość, przeraża nas to wszystko. Warto pamiętać, że tłumione emocje przez lata mogą odbić ogromne piętno na psychice człowieka. W takich sytuacjach warto pomyśleć o pomocy specjalisty. Może się okazać niezwykle pomocna w uwolnieniu się od bagażu emocjonalnego. Proces wymaga czasu i wysiłku, ale warto pracować nad nim, aby móc cieszyć się pełniejszym i zdrowszym życiem. Terapia opiera się na bezpiecznej i akceptującej atmosferze. W obecności naszych specjalistów możesz spojrzeć prawdzie w oczy. Nikt nie będzie Cię oceniać nawet jeśli inne osoby kiedyś to zrobiły. Możesz na nas liczyć. 

Scroll to top