Kontakt
komunikacja-w-związku

Komunikacja w związku – jak ją poprawić?

Komunikacja jest kluczowa dla każdego związku, a szczególnie dla małżeństwa. Wzajemne słuchanie, wyrażanie siebie jasno i szczerze oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny są kluczowe dla zdrowych relacji małżeńskich. Czasami jednak, mimo że tak prosto brzmi idea komunikacji, trudno ją wcielić w życie. Nie radzicie sobie sami z problemami? Tęsknota za zrozumieniem i bliskością, które towarzyszyły na co dzień na początku relacji jest coraz większa? Pora poprawić komunikację w związku!

Czym jest dobra komunikacja? 

Dobra komunikacja to umiejętność efektywnego przekazywania informacji, pomysłów i uczuć pomiędzy dwoma lub więcej osobami. Obejmuje ona umiejętność słuchania, mówienia, pisania i czytania w sposób skuteczny i zrozumiały dla innych. Umiejętność ta wymaga aktywnego słuchania i zrozumienia perspektywy drugiej osoby oraz wyrażania siebie w sposób jasny i zrozumiały. Wymaga również umiejętności adaptacji swojego stylu komunikacji do potrzeb i preferencji rozmówcy. Dobra komunikacja jest ważna w wielu sytuacjach, w tym w pracy, w rodzinie, w szkole i w życiu codziennym. Pozwala na rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie i utrzymywanie relacji oraz skuteczne przekazywanie informacji. Jest kluczową umiejętnością, która pozwala na skuteczne interakcję między ludźmi. Jest niezbędna do budowania pozytywnych relacji w życiu osobistym i zawodowym.

komunikacja-w-związku

Jakie są sygnały zaburzonej komunikacji?

Brak zainteresowania słuchaniem drugiej połówki

Gdy jedna ze stron nie jest skupiona na słuchaniu drugiej strony i nie okazuje zainteresowania jej perspektywą lub potrzebami, może to prowadzić do braku porozumienia i konfliktów. Potrzeba bycia wysłuchanym tkwi w nas wszystkich. Chcemy, aby nas słuchano, jednak nie zawsze sami potrafimy słuchać. Słuchanie jest sztuką, która upiększa związek. Słuchając drugiej osoby, uczymy się empatii i zwiększamy swoją zdolność do empatycznego myślenia. Kiedy słuchamy drugiej osoby, pokazujemy jej, że jest dla nas ważna i szanujemy jej punkt widzenia. To wzmacnia relacje i uczucie bliskości. Komunikacja to nie tylko słowa, ale także mowa ciała, ton głosu i wyraz twarzy. Jeśli nie zwracamy uwagi na te niewerbalne sygnały, może dochodzić do nieporozumień i przekłamań.

Komunikacja typu „double bind”

Ten rodzaj komunikacji nazywa się również podwójnym wiązaniem. Odnosi się do sytuacji, w której druga połówka otrzymuje sprzeczne lub niezgodne ze sobą wiadomości, które są niemożliwe do spełnienia. Jest to rodzaj pułapki komunikacyjnej, w której osoba jest skazana na niepowodzenie, niezależnie od tego, jak odpowie na te sprzeczne sygnały. Double bind powoduje szereg negatywnych konsekwencji, takich jak poczucie bezsilności, utrata zaufania, dezorientacja i problemy emocjonalne. Jest to szkodliwy rodzaj komunikacji, który może prowadzić do poważnych trudności w relacjach interpersonalnych. Doświadczasz tego zjawiska w swoim związku, ale boisz się do tego przyznać? Porozmawiajmy w InRelatio na ten temat.

Komunikacja sztywna i zamknięta

Oznacza jeden sposób, w jaki partnerzy się komunikują. Również kłótnie mają ten sam, stały, sztywny przebieg. Oprócz tego partnerzy lub jeden z partnerów nie ma prawa na wypowiadanie i wyrażanie swoich uczuć, wrażeń czy myśli zgodnie z własnym sposobem ich doświadczania. Charakteryzuje się mało elastyczną, nieuwzględniającą perspektyw innych osób formą komunikacji. Osoba, która stosuje taki styl komunikacji może być mało wrażliwa na potrzeby, uczucia i perspektywy swojej połówki. Nie okazuje zainteresowania jej doświadczeniami ani nie wykazuje empatii.

Szukanie winnego

Bardzo często para potrzebuje znaleźć osobę „winną” i przypisać jej niepowodzenia wynikające z cierpienia związku. Jest to tak zwana komunikacja linearna, której przeciwieństwem jest komunikacja cyrkularna – czyli otwarta, elastyczna, dojrzała i nacechowana abstrakcyjną formą myślenia. Komunikacja linearna odnosi się do modelu komunikacji, w którym informacje przekazywane są w sposób sekwencyjny, jednokierunkowy i bez powrotu. Jest to tradycyjny model komunikacji, w którym nadawca przekazuje wiadomość bezpośrednio odbiorcy, a odbiorca ma ograniczoną możliwość odpowiedzi.

komunikacja-w-związku

Jednoznaczność i precyzja drogą do sukcesu 

Upewnij się, że wyrażasz swoje myśli w sposób, który nie pozostawia miejsca na różne interpretacje. Jeśli używasz słów lub wyrażeń, które mogą mieć różne znaczenia, upewnij się, że kontekst lub dodatkowe informacje pomagają w jednoznacznym zrozumieniu.

Podczas komunikacji staraj się używać konkretnych terminów i przykładów, które pomagają w zrozumieniu przekazu. Unikaj ogólników i abstrakcyjnych pojęć, które mogą prowadzić do niejasności.

Skuteczna komunikacja nie polega tylko na przekazywaniu informacji, ale także na aktywnym słuchaniu drugiej strony i reagowaniu na jej potrzeby. Zwracaj uwagę na feedback i pytaj, czy przekaz został zrozumiany.

Ważne jest, aby wyrażać swoje myśli i informacje w sposób prosty i klarowny. Unikaj używania skomplikowanych językowych konstrukcji, niejasnych terminów czy zawiłych zdań. Upewnij się, że twoje przekazy są zrozumiałe dla odbiorcy.

Terapia dla par 

To wartościowe doświadczenie dla każdej pary, która chce polepszyć swoje relacje. Nasi terapeuci pomagają parom w porozumieniu się, odkryciu źródeł problemów i uczeniu się nowych umiejętności komunikacyjnych. Terapia dla par może pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji, odzyskaniu bliskości i budowaniu trwałej, satysfakcjonującej relacji. Skorzystanie z terapii dla par może przynieść korzyści, takie jak lepsze zrozumienie siebie i partnera, większą empatię oraz rozwój zdrowej, wzajemnej relacji.

Scroll to top