Mediacje rodzinne

Mediator rodzinny Warszawa pomoże w bezpieczny sposób rozwiązać pole konfliktów.
Terapia psychologiczna dla rodziny

InRelatio

Mediator rodzinny Warszawa zadba o harmonijny proces wzajemnego porozumienia obu stron.

Mediacje to  najbezpieczniejszy, najbardziej humanitarny i skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów. Można za ich pomocą rozwiązywać wszelkie konflikty, w których obie strony pragną się porozumieć. Pozwalają na swobodne wypowiedzenie się każdej ze stron, wzajemne wysłuchanie, przedstawienie problemu z perspektywy każdej z nich, dbałość o to, aby zostały nazwane potrzeby oraz interesy jednej i drugiej strony. Istotne jest to, że  potrzeby te są traktowane jako jednakowo ważne. Jest to warunek, aby wypracowywane potem wspólne rozwiązanie mogło być satysfakcjonujące dla każdego uczestnika i trwałe. W mediacjach rodzinnych, które dotyczą konfliktów z udziałem dzieci – szczególną wagę przywiązuje się do dbałości o ich potrzeby i ochrony przed skutkami konfliktu rodziców.

W InRelatio mediacjami rodzinnymi zajmują się Małgorzata Drozd i Tamara Pocent.

Mediacje rodzinne

Mediator rodzinny

Mediator rodzinny jest  specjalistą w dziedzinie komunikacji i rozwiązywania konfliktów na tym polu, posiadającym  konieczne  kwalifikacje do prowadzenia mediacji.  Jest osobą kierującą procesem mediacji.  Zapewnia stronom bezpieczne warunki rozmowy,   wspiera proces ich komunikacji i wzajemnego zrozumienia,  dba o to, aby wypracowane przez nie rozwiązanie było sprawiedliwe dla każdej  z nich, najbardziej zgodne z ich potrzebami.  Kiedy strony wynegocjują najlepsze – ich zadaniem – rozwiązanie, mediator pomaga sporządzić pisemną ugodę, w której będzie zawarte wyłącznie to, na co się one umówią. Mediator rodzinny nie wskazuje stronom rozwiązania oraz nie ocenia ich ugody. Dba jedynie, aby była ona zgodna z prawem oraz w najwyższym stopniu odpowiadała na potrzeby stron tak, aby strony mogły ją z przekonaniem  zaakceptować i realizować.

Mediator nie pełni roli terapeuty, arbitra, doradcy, adwokata.

Najczęstsze obszary pracy w mediacji rodzinnej

 • ustalenie zasad kontynuacji związku
 • ustalenie warunków ewentualnego rozstania,  rozwodu lub separacji
 • podział odpowiedzialności rodzicielskiej  – sporządzanie planu wychowawczego
 • kwestie finansowe
 • ustalenie zasad współpracy rodzicielskiej po rozwodzie

Osoby zgłaszające się na mediacje zgłaszają kwestie, które będą przedmiotem  mediacji rodzinnych.

Zasady mediacji

 • dobrowolność – każda ze stron decyduje, czy będzie uczestniczyła w mediacji; może też w każdej chwili z niej zrezygnować – bez żadnych konsekwencji
 • poufność – mediatora obowiązuje tajemnica; strony też są zobowiązane do przestrzegania tej zasady
 • neutralność mediatora – wobec przedmiotu konfliktu i wypracowanego przez strony rozwiązania
 • bezstronność mediatora wobec każdej ze stron
 • akceptowalność – dotyczy zaakceptowania przez strony zasad i procedur mediacji oraz osoby mediatora

Postępowanie mediacyjne

W przypadku mediacji pozasądowych – mediacje  zawsze są podejmowane na podstawie umowy ze stronami (zgody na mediację). W przypadku mediacji skierowanych przez sąd – na podstawie postanowienia sądu.

Mediator spotyka się indywidualnie z każdą ze stron, a następnie na sesji  wspólnej. Sesja mediacyjna trwa 1,5 godz.  i jest ich na ogół kilka. Zawsze  jednak strony decydują, czy chcą nadal uczestniczyć w mediacji.

Jedynym dokumentem jaki pozostaje po mediacji , jest pisemna ugoda oraz jeśli mediacja była zlecona przez sąd – protokół z postępowania mediacyjnego, w którym są zwarte jedynie podstawowe informacje (tj. kto uczestniczył w mediacji, daty sesji oraz wynik mediacji). Zgodnie  z zasadą poufności, mediator nie przechowuje notatek, sporządzanych w czasie rozmów ze stronami.

Mediacje pozasądowe - dobrowolne

Mediacje pozasądowe odbywają się na podstawie podjętej samodzielnej inicjatywy jednej lub obu stron konfliktu. Osoby zgłaszają się, by z pomocą mediatora rodzinnego rozwiązać konflikt bez zaangażowania sądowego. Mediacje mogę odbyć się  również w celu zawarciu ugody, o której zatwierdzenie poproszą sąd (np. małżonkowie, którzy planują rozwód i chcieliby przedtem porozumieć się w kwestii podziału opieki nad dzieckiem).

Na ogół mediacje pozasądowe – podejmowane przez strony mają większe szanse powodzenia. Warto zwrócić się o pomoc mediatora rodzinnego  we wczesnym stadium konfliktu. Gwarantuje to mniejszy poziom emocji i stresu, które zakłócają racjonalne myślenie,  postrzeganie rzeczywistości, a także koncentrację na przyszłości. Eskalujący konflikt, co często ma miejsce w czasie postępowania sadowego, utrudnia komunikację i oddala od wspólnej pracy nad porozumieniem. W mediacji nie ma  miejsca na walkę i rywalizację, które często toczą się w sali sądowej. Mediacja opiera się na współpracy obu stron. Warto więc zdecydować się na łagodne przejście poprzez konflikt, skorzystać z pomocy osoby postronnej – mediatora, wziąć odpowiedzialność i decyzje w swoje ręce. W InRelatio możesz liczyć na naszą wykwalifikowaną pomoc w obszarze relacji rodzinnych.

Korzyści z mediacji rodzinnych

 • możliwość ustalenia spotkania w optymalnym terminie
 • aktywny udział każdej ze stron oraz samodzielność w wypracowaniu rozwiązań
 • oszczędność czasu – mediacje zwykle trwają krócej niż sprawy sądowe; w przypadku spraw skierowanych przez sąd – ugoda mediacyjna zwykle przyspiesza zakończenie sprawy sądowej
 • mniejsze koszty – mediacje są tańsze niż długotrwałe sprawy w sądzie
 • satysfakcja ze wspólnie wypracowanego porozumienia
 • trwałość ugody wynikająca z poczucia wspólnego wypracowania jej przez obie strony

Prowadzący

Mediator rodzinny, superwizor Warszawa
Małgorzata Drozd
UMÓW WIZYTĘ
Małgorzata Drozd
Mediator rodzinny, superwizor Warszawa
Tamara Pocent
UMÓW WIZYTĘ
Tamara Pocent

Zarezerwuj wizytę u naszych specjalistów

Z nami lepiej
zrozumiesz siebie
i swoje dziecko
Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies.