Kontakt

Klaudia Kowalska

Psychoterapeutka

Nazywam się Klaudia Kowalska. Jestem psychologiem dzieci i młodzieży.

Kwalifikacje

  • Psychologia – SWPS, Wczesne wspomaganie rozwoju – APS, Poza Schematami – psychoterapia dzieci i młodzieży; liczne kursy i szkolenia.
  • Prowadziłam liczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu psychologii rozwojowej m.in udział w projekcie „Profesjonalny Nauczyciel”
  • Staże: Ośrodek socjoterapeutyczny, Szpital Bródnowski, Współpraca: Logokontakt, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny, UKS Falenica, Przedszkole AMO

Moja aktywność zawodowa koncentruje się wokół

  • oceny funkcjonalnej dziecka,
  • planowania i koordynacji programu terapeutycznego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Prowadzę grupy terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w tym z dysharmonią rozwojową w Terapii Psychomotorycznej Procuc-Block,
  • Prowadzę też konsultacje rodzicielskie,
  • Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców,
  • Pracuję psychoedukacyjnie i terapeutycznie z młodzieżą.
  • Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, nadpobudliwymi psychoruchowo oraz z zaburzeniami lękowymi .
Scroll to top