Kontakt

Magdalena Wac

Psycholożka, psychoterapeutka, psychoterapia młodzieży, psychoterapia dorosłych, terapia rodzinna.

Jestem psycholożką i psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego.

Pracuję z nastolatkami, młodymi dorosłymi i rodzicami. W swojej pracy korzystam z nurtu systemowego oraz inspiracji psychoanalitycznych, w tym także z nurtu psychoanalizy lacanowskiej – dlatego ważne jest dla mnie poznanie szerokiego kontekstu funkcjonowania osoby doświadczającej trudności. Zachęcam do przyjrzenia się historii życia, przeszłym doświadczeniom i temu, co indywidualne i wyjątkowe w pacjencie/pacjentce, by ułatwić widzenie tego, co przeżywa obecnie.

Moim priorytetem jest stworzenie takiej relacji, która da możliwość swobodnego mówienia o tym, co ważne.

W nurcie systemowym ważne jest kierowanie uwagi i współpraca z otoczeniem wspieranej osoby. Osoba wspierana widziana jest w szerokim kontekście swojej rodziny, opiekunów, przyjaciół, pochodzenia i kultury. Zmiana osiągnięta w toku terapii w tym nurcie ma szansę się utrwalić, jeśli najbliżsi ją akceptują, rozumieją i wspierają – dlatego istotna dla mnie jest współpraca z rodzicami, opiekunami i najbliższą rodziną wspieranych dzieci i osób nastoletnich.

W mojej pracy dopasowuję tempo zmian do możliwości, etapu rozwoju i indywidualnych potrzeb osoby, którą wspieram. Ważne jest dla mnie podążanie za pacjentem/pacjentką poprzez uważne i empatyczne słuchanie. Szczególnie istotne jest dla mnie stworzenie miejsca na odnalezienie i pielęgnowanie tego, co indywidualne w osobie, którą wspieram.

Kwalifikacje

 • Uczestniczka całościowe pięcioletniego szkolenia psychoterapeutyczne w nurcie systemowo-psychodynamicznym w Fundacji Kontekst na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie (w trakcie)
 • Absolwentka studiów podyplomowych – Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk
 • Absolwentka studiów magisterskich – Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. jako: psycholożka w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, świetlicy środowiskowej Ognisko Starówka w Warszawie, terapeutka w Poradni
 • Psychologicznej oraz terapeutka środowiskowa w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

Aktywność zawodowa

 • Praca indywidualna z młodzieżą od 10 roku życia,
 • Konsultacje i wsparcie wychowawcze i psychoedukacyjne rodziców,
 • Wsparcie indywidualne dorosłych i młodych dorosłych,
 • Wsparcie młodzieży i dorosłych osób LGBTQIA także w procesie odkrywania tożsamości płciowej, orientacji psychoseksualnej,
 • Wsparcie rodziców i rodzin LGBTQIA,
 • Wsparcie w czasie zmian w rodzinie, okresie okołorozwodowym.
Scroll to top