• 07-09-2020

Magdalena Wegner

Magdalena Wegner

Magdalena Wegner 683 1024 InRelatio
Trener NVC Warszawa

Magdalena Wegner

W InRelatio Przestrzeń Rodziny prowadzi:

Warsztaty dla rodziców, mediacje, konsultacje dla rodziców z obszaru NVC

Pracuję z osobami, które są w jakiś sposób powiązane z dziećmi – z nauczycielami, opiekunami, rodzicami.
Staram się wspierać ich w procesie wychowania dzieci i w poszukiwaniu swoich sposobów na bycie mamą, tatą, nauczycielem, wychowawczynią.

Wierzę, że NVC (Porozumienie bez Przemocy) może być kluczem do szczęśliwego i efektywnego rodzicielstwa. Do lepszego rozumienia siebie, swojego partnera/partnerki i swoich dzieci.

Kwalifikacje

  • Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii
  • Międzynarodowa certyfikacja trenerska CNVC
  • Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży
  • Kurs mediacji wg Porozumienia bez Przemocy
  • Kurs coachingu opartego na potrzebach
  • W trakcie 4 letnich szkoleń przygotowujących do certyfikacji w zakresie Analizy Transakcyjnej w obszarze edukacji i organizacji.

Zarezerwuj wizytę u naszych specjalistów

Z nami lepiej
zrozumiesz siebie
i swoje dziecko
Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies.