Kontakt

Małgorzata Drozd

Mediator rodzinny, superwizor

Pedagog, mediator, superwizor, doradca rodzinny, trener kompetencji społecznych, job-coach, doradca zawodowy i edukacyjny.

Ukończyła pedagogikę na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Studium Socjoterapii i Metod Psychospołecznych oraz na Uniwersytecie SWPS. Studia Podyplomowe: Job – coaching: doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery.

Jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Byłym członkiem Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz członkiem Krajowego Instytutu Mediacji Fundacji Edukacji Nowoczesnej. Jest również trenerem mediacji SMR oraz superwizorem. Mediatorem z listy stałych mediatorów sądowych Sądu Okręgowego Warszawa Praga. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji:

  • rodzinnych,
  • oświatowych,
  • społecznych i pracowniczych.

Odbyła liczne szkolenia z zakresu mediacji i rozwiązywania konfliktów prowadzonych przez doświadczonych mediatorów polskich i zagranicznych (z Niemiec, Czech i Hiszpanii), w tym 2 – letnie szkolenie superwizyjne Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation (BAFM).

Prowadziła zajęcia dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach spotkań z praktyką oraz zajęcia dla słuchaczy na Wydziale Pedagogicznym UW „Wychowawca 45+ XXI wieku” – „Mediacje nowa jakość rozwiązywania konfliktów"

Także szkolenia warsztatowe otwarte i zamknięte (np. w ramach współpracy z SMR, KOPD, WCiES itp.) z mediacji rodzinnych dla przedstawicieli różnych grup zawodowych: pedagogów, psychologów, kuratorów i sędziów, pracowników socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych szkoliła mediatorów. Prowadziła również szkolenia w ramach projektów realizowanych przez SMR np. dla PSOU z mediacji (projekt realizowany w ramach finansowania przez PEFRON).

Kilka lat współpracowała z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w zakresie mediacji rodzinnych, konsultacji wychowawczych, psychoedukacji rodziców oraz publikacji materiałów edukacyjnych dla rodziców. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu SWPS studiów Podyplomowych „Mediacje Rodzinne i Podstawy Pomocy Psychologicznej dla Rodziny”.

Jest pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy wychowawczej z młodzieżą. Obecnie pracuje w InRelatio oraz w poradni prowadząc mediacje, konsultacje dla nauczycieli, specjalistów i dyrektorów.

Prowadzi warsztaty dla rodziców, młodzieży, specjalistów i nauczycieli, w tym superwizje i coaching. Prowadzi również superwizje i coaching dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny i psychologów z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Scroll to top