Kontakt

Tamara Pocent

Mediator rodzinny, superwizor

Pedagog, mediatorka, trenerka i superwizorka mediacji; doradca rodzinny, coach ICC

Ukończyła Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Terapii Pedagogicznej. Jest członkiem założycielem i byłym członkiem Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Jest także certyfikowanym coachem International Coaching Community (ICC).

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy mediatora rodzinnego. Prowadziła mediacje w sprawach karnych, pracowniczych, oświatowych.
Posiada bogate doświadczenie w pracy z rodzinami w sytuacjach konfliktowych i okołorozwodowych. Przez kilka lat pracowała w Komitecie Ochrony Praw Dziecka oraz jako biegły sądowy w sprawach rodzinnych. Pomaga skonfliktowanym rodzicom i ich dzieciom w znalezieniu najlepszych dla nich rozwiązań w sytuacjach okołorozstaniowych. Pracuje jako mediatorka i konsultantka rodzinna. Szczególną wagę przywiązuje do ochrony potrzeb i interesów dzieci w trudnych sytuacjach rodzinnych.

Prowadzi też warsztaty rodzicielskie dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze oddziaływań wychowawczych. Między innymi warsztaty dla rozstających się rodziców, warsztaty dla rodziców, którym zależy na odbudowaniu kontaktu z dzieckiem (utraconego głównie na skutek rozstania z drugim rodzicem). Prowadzi także coaching rodzicielski.

Realizowała autorskie szkolenie „Potrzeby dzieci a potrzeby rodziców w sytuacji kryzysu w rodzinie. Rola mediatora rodzinnego”. Przeprowadziła też liczne szkolenia dla specjalistów pracujących w obszarze pomocy dziecku i jego rodzinie. Między innymi dla pracowników socjalnych, oświatowych, psychologów i pedagogów (min.w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych (WCIES) oraz superwizje.

Istotnym obszarem jej aktywności jest coaching osobisty. Jet on ważny dla osób pragnących dokonać istotnych zmian w swoim życiu osobistym i/lub zawodowym. W tym dla dla osób przed rozstaniem(coaching przedrozwodowy) oraz po rozstaniu (coaching po-rozwodowy).
Prowadziła zajęcia warsztatowe dla studentów UKSW, i IPSiR UW z zakresu mediacji rodzinnej. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem SWPS w ramach studiów podyplomowych „Mediacje Rodzinne. Podstawy
Pomocy Psychologicznej dla Rodziny”.

Scroll to top