Logopeda / neurologopeda dla dzieci

Wczesna diagnoza i terapia dziecka zwiększa jego szanse i możliwości leczenia

InRelatio

Czym jest logopedia i neurologopedia

Logopedia zajmuje się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach jego rozwoju. Pierwszym krokiem jest sama diagnoza, natomiast później podejmowane są odpowiednie działania w celu wyleczenia wady mowy. Logopedia to nie tylko jednak zakres dotyczący wad wymowy. Opiera się również na usunięciu barier w komunikacji językowej, które mogą sięgać dalej aż do zaburzeń rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Zaburzenia mowy powstają na różnym tle. Lekarz zajmujący się terapią powinien operować wiedzą z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki.

Neurologopedia natomiast zajmuje się diagnozą oraz leczeniem zaburzeń mowy i komunikacji wynikających z uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, w tym również diagnozą i terapią funkcji pokarmowych u dzieci i osób dorosłych. Lekarz specjalista zajmuje się osobami, które doznały uszkodzeń neurologicznych, dziećmi z grupy ryzyka ciążowego i  okołoporodowego, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy czy zaburzeniami w komunikacji, a także dorosłymi, który przejawiają w tym zakresie trudności.

Należy pamiętać, że wczesna diagnoza i terapia dziecka zwiększa jego szanse i możliwości leczenia.
Logopeda oraz neurologopeda może pomóc w sytuacjach, jeśli Twoje dziecko:
 • Ma zdiagnozowane zaburzenia neurologiczne, autyzm, zespół  Aspergera, zespół genetyczny (zespół Downa, zespół Aperta), pochodzi z grupy ryzyka okołoporodowego lub ciążowego,
 • przejawia opóźnienia psychoruchowe, dyzartrię, afazję, jąka się, ma zaburzenia głosu,
 • ma problemy z mową – nie mówi wcale, niewyraźnie lub ma wadę wymowy,
 • nie gaworzy, nie wydaje dźwięków naturalnie z niego wypływających jeszcze przed słownymi – opóźnienia mowy,
 • nadmiernie się ślini, nie oddycha przez nos, ma zawsze otworzoną buzię,
 • przejawia problemy  z jedzeniem np. zaburzenia przyjmowania, rozdrabniania czy transportowania pokarmów do żołądka, trudności ze ssaniem piersi lub butelki.
Wskazania do wizyty u logopedy / neurologopedy

Rodzic powinien przede wszystkim jak najszybciej skonsultować się ze logopedą , jeśli tylko zauważy jakiekolwiek niepokojące objawy u swojej pociechy – szczególnie, jeśli w rodzinie występowały choroby neurologiczne. Do logopedy/neurologopedy można wybrać się już z niemowlakiem. Im szyba reakcja – tym lepiej. Zaburzenia mowy wykryte wcześnie są łatwe do leczenia, ponadto dziecko unika nieprzyjemności, które mogłoby go spotkać w trakcie nawiązywania relacji rówieśniczych czy rozpoczęcia nauki.

Szczególne i typowe wskazania:
 • Problemy dziecka ze słuchem – niemowlęta nie reagują na głosy otoczenia, starsze dzieci zdecydowanie za głośno słuchają tv, radia lub nie reagują na dźwięki, polecenia,
 • noworodek nie ma prawidłowego odruchu ssania, przy jedzeniu z butelki czy piersi łyka dużo powietrza, jedzenie sprawia mu trudność,
 • dziecko gaworzące lub już mówiące zaczyna cofać się w rozwoju również w mowie – może to sugerować objawy autyzmu,
 • roczny maluch nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z rodzicami i bliskimi, nie wykonuje prostych gestów typu „brawo”, często i długo płacze,
 • dziecko w wieku ok dwóch latek nie mówi prawie wcale lub wcale, nie potrafi stworzyć prostego zdania,
 • trzyletnie dziecko mówi bardzo niewyraźnie, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z otoczeniem, ma problemy ze skupieniem się np. przy czytaniu mu bajki,
 • kilkuletnie dziecko niewiele mówi, zniekształcając przy tym głoski, mówi przez nos, sepleni, jąka się,
 • dziecko nie wymawia głosek, zniekształca wyrazy, tempo mowy jest szybkie lub zdecydowanie za wolne,
 • dziecko ślini się, ma otwartą buzię,
 • dziecko ma nieprawidłowy zgryz, co utrudnia poprawną mowę,
 • jedzenie dziecka bez względu na smak/konsystencję kończy się wymiotami, dziecko mocno krztusi się, nie potrafi wziąć pokarmu z łyżeczki.
Prawidłowy rozwój mowy u dziecka:
 • Gaworzenie – kilkumiesięczne dziecko
 • Pojedyncze proste słowa typu mama, tata, baba – roczne dziecko
 • Proste zdania – dwuletnie dziecko
 • Budowa zdań złożonych, prawidłowe wymawianie samogłoski – trzylatek
 • Wymowa głosek dź, dż, sz, cz, ż – tu normalne, gdy pojawią się z ich wymową lekkie problemy – czterolatek
 • Prawidłowa wymowa głosek dź, dż, sz, cz, ż – pięciolatek
Korzyści ze współpracy ze specjalistami
 • Poprawa mowy dziecka, udoskonalanie jej, stymulacja opóźnień w rozwoju mowy,  zlikwidowanie wad wymowy, seplenienia, jąkania,
 • usprawnianie podstawowych funkcji aparatu mowy, wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji głosek,
 • utrwalenie poprawnego wzorca artykulacyjnego,
 • poprawa pisowni – jeśli dziecko dobrze artykułuje głoski, słyszy je odpowiednio, ładnie je powtarza – nie ma wtedy problemu z ich zapisem,
 • wzbogacenie słownictwa, poprawność w  budowania zdań również pod względem gramatycznym,
 • głębsze rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy,
 • poprawa komunikacji dziecka z otoczeniem,
 • usprawnianie procesów wzrokowych, ruchowych i słuchowych, a także funkcji pamięci, koncentracji,
 • wykształcenie prawidłowego sposobu oddychania,
 • poprawa funkcji jedzenia, picia, chwytania jedzenia czy przedmiotów.

Prowadzący:

Zarezerwuj wizytę u naszych specjalistów

Z nami lepiej
zrozumiesz siebie
i swoje dziecko
Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies.