Kontakt

Diagnoza psychologiczna dzieci

Chociaż czasami przyjmuje się, że dzieciństwo i młodość to czas beztroskiego szczęścia, aż 20% dzieci i młodzieży ma rozpoznawalne zaburzenie psychiczne. Rozpoznanie choroby psychicznej u dzieci może być trudne dla rodziców. Jednak najważniejsze jest, aby zapewnić dziecku pomoc i nie zostawiać go samego z problemem.

Poznajmy się

Zapraszamy

W InRelatio oferujemy pomoc również dla najmłodszych pacjentów. Zdajemy sobie sprawę, że rodzice często potrzebują pomocy w identyfikacji i zrozumieniu trudności, z którymi boryka się ich dziecko. Nasz zespół ekspertów posiada wiedzę i doświadczenie w diagnozowaniu różnych zaburzeń i trudności emocjonalnych u dzieci. Wspólnie uzyskamy jasność i zrozumienie sytuacji, co pozwoli nam na skuteczne działanie w kierunku rozwiązania problemów Twojego dziecka.

Diagnoza psychologiczna dzieci

Zadzwoń i umów termin wizyty

Diagnoza psychologiczna dzieci to proces rozpoznania problemu, jego źródła oraz mechanizmu powstania. Zostanie zalecona po konsultacji z psychoterapeutą.

W naszym ośrodku diagnozą psychologiczną dzieci zajmują się wykwalifikowani psychoterapeuci. Pracujemy zarówno z dziećmi jak i niemowlętami. Z niemowlętami i ich rodzicami sesje prowadzą terapeuci wykorzystując skalę NBAS.

Dignoza psychologiczna

U dzieci są ogólnie definiowane są jako opóźnienia lub zakłócenia w rozwoju odpowiedniego do wieku myślenia, zachowania, umiejętności społecznych lub regulacji emocji. Problemy te zakłócają zdolność dziecka do prawidłowego funkcjonowania w domu, szkole lub w innych sytuacjach społecznych.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna u dzieci przebiega zwykle w sposób bardzo podobny do diagnozy u dorosłych, jednak ze względu na specyfikę rozwoju dziecka, podejście i narzędzia diagnostyczne muszą być dostosowane do wieku dziecka oraz jego umiejętności komunikacyjnych i poznawczych.

diagnoza-psychologiczna-dzieci

Zanim zaczniemy terapię

Na pierwszym spotkaniu specjalista omawia z rodzicami zaobserwowane trudności oraz pojawiające się na nie reakcje – zarówno rodziców, jak i dziecka. Terapeuta przeprowadza także wywiad rozwojowy na podstawie kwestionariuszy diagnostycznych. To daje mu ogólny pogląd na stan dziecka.

Kolejnym krokiem jest spotkanie z dzieckiem. Sesja jest prowadzona w swobodnej formie zabawy, rozmowy podczas której specjalista dokonuje obserwacji i bliżej poznaje sytuację od strony dziecka. Przybliża to specjalistę do postawienia diagnozy psychologicznej dla dziecka.

W kolejnych etapach diagnostycznych możliwe jest także wykonanie wystandaryzowanych testów psychologicznych – choć nie jest to konieczne.
Czasami problem może leżeć w trudnej sytuacji rodzinnej. Rodzice, którzy borykają się z problemami, mogą zapomnieć, że te problemy wyciskają piętno również na zdrowiu psychicznym ich dzieci. W InRelatio służymy pomocą w rozwiązaniu problemów różnej natury.

Wsparcie rodziców

Po indywidualnym spotkaniu psychoterapeuty z rodzicami oraz dzieckiem zalecane są wspólne sesje. Początkowo mają one na celu omówienie wyników diagnozy i wytycznych dotyczących kontynuacji terapii. Później przybierają one formę właściwej edukacji i wychowania dziecka m.in pod kątem umiejętnego wyrażania potrzeb, emocji, zrozumiałej komunikacji. Zaleca się, by po diagnozie psychologicznej rodzice skorzystali z kilku sesji konsultacyjnych, które pomagają w utrwalaniu dobrych nawyków i pogłębianiu wiedzy rodziców. Sprzyja to właściwemu wspieraniu dziecka w jego etapach rozwoju.

Potrzebujesz pomocy?

Nasi specjaliści

Olga Szewczyk

Psycholożka, Psychoterapeutka

Dziecko wysyła znaki

Dziecko wysyła znaki ostrzegawcze. Co powinno zwrócić Twoją uwagę?

Uporczywy smutek, który trwa dwa tygodnie lub dłużej. Dziecko wydaje się wycofane i unika interakcji społecznych. Zwróć uwagę czy Twoje dziecko je normalnie? Może straciło na wadze lub unika posiłków, wskazując na ból brzucha? Unikanie szkoły, to nie zawsze wymówka, żeby zostać w domu przed telewizją. Problem może sięgać głębiej, a drastyczne zmiany w nastroju i trudności z koncentracją, mogą być źródłem zaburzeń psychicznych. Szczególny niepokój powinny wzbudzić zmiany na ciele o charakterze ran.

Jeśli nie masz pewności, jak rozmawiać z dzieckiem o problemach, które zauważasz, koniecznie opowiedz o nich specjaliście. Psycholog dziecięcy będzie mógł szybciej i precyzyjniej postawić diagnozę.

Jakie zaburzenia pozwala rozpoznać diagnoza psychologiczna dziecka?

  • depresji dziecięcej;
  • zaburzeń lękowych, w tym fobii szkolnej;
  • zaburzeń zachowania i tzw. zachowań opozycyjno-buntowniczych;
  • ADHD;
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym Zespołu Aspergera;
  • zaburzeń rozwoju intelektualnego i funkcjonowania poznawczego.

Ocena funkcjonowania dziecka

Gdy rodzice zaobserwują u swojego dziecka trudności w różnych obszarach życia, pomocna jest ocena funkcjonowania dziecka. Rozpoczyna się od wywiadu, który sięga aż do sytuacji porodowej. Specjalista przechodzi przez każdy etap dziecka aż do sytuacji obecnej. Zwraca uwagę na rozwój dziecka i jego zachowania w szkole/przedszkolu, kontaktów z rówieśnikami. Często również, gdy dziecko uczęszcza już do szkoły pomocne są opinie wychowawców i nauczycieli. Ocena funkcjonowania polega na obserwacji dziecka we wszystkich obszarach, nie tylko wskazanym przez rodziców czy opiekunów.

Wszystkie czynniki są istotne, często bowiem jedne wypływają z drugich. Podczas obserwacji dziecka specjalista bierze pod uwagę różne obszary funkcjonowania dziecka czyli emocjonalny, behawioralny, komunikacji i mowy, intelektualny, ruchowy i na tej podstawie dokonuje oceny. Narzędzia diagnostyczne dobierane są indywidualne i stanowią istotną pomoc w określeniu funkcji rozwoju oraz dalszego postępowania specjalistycznego.

Ciągle się zastanawiasz?

Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc?

Po prostu zadzwoń

Nie czekaj

Pomóż swojemu dziecku

Zachęcamy rodziców do skorzystania z naszej pomocy w celu zrozumieniu problemów, które dręczą ich dzieci. Staramy się aby rodzice i dzieci uczyli się nowych umiejętności radzenia sobie z trudnościami i pielęgnowali swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Nie jesteście sami. Możemy i chcemy Wam pomóc.

Psychoterapia
dla dzieci

 
 

Psychiatra
dziecięcy

 
 

Psychoterapia
młodzieży

 
 

Terapia
rodziców

 
 
Scroll to top