Kontakt

Psychoterapia dla dzieci

Czym jest psychoterapia dla dzieci?

Psychoterapia indywidualna dla dzieci to cykl spotkań z terapeutą, których celem jest wejście na drogę pozytywnych zmian i wsparcia dzieci w ich naturalnym rozwoju. Zaburzenia psychiczne, emocjonalne i behawioralne w dzieciństwie mogą powodować długotrwałe problemy, które wpływają na zdrowie i dobre samopoczucie dzieci.

Poznajmy się

Zapraszamy

W InRelatio oferujemy pomoc dzieciom w radzeniu sobie z różnymi problemami emocjonalnymi i zachowawczymi. Mając doświadczenie w pracy z dziećmi, psychoterapeuci stosują różne techniki terapeutyczne, takie jak terapia zabawą, terapia sztuką czy terapia poznawczo-behawioralna, aby pomóc dzieciom zrozumieć i rozwiązać problemy. Praca z rodziną dziecka, pozwala stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko, w którym dziecko może rozwijać się emocjonalnie i społecznie.

Psychoterapia dla dzieci

Zadzwoń i umów termin wizyty

Jak zauważył Robert Brault

„Dziecko rzadko potrzebuje dobrego mówcy, częściej dobrego słuchacza.”

Psycholog dla dzieci poznaje dziecko, nawiązuje z nim kontaktu poprzez rozmowę obserwację i wspólną zabawę. Dzięki temu podczas terapii dziecko wykorzystując swoją naturalną aktywność w zabawie i rozmowie przekazuje ważne dla niego sprawy i problemy, pokazując jednocześnie, w jaki sposób je przeżywa.

Jak wygląda terapia?

Sesje psychoterapii indywidualnej w przypadku małych dzieci mają najczęściej formę swobodnej zabawy, rozmowy i obserwacji. Nasz psycholog dla dzieci przede wszystkim zwraca uwagę, na to, by dziecko czuło się u nas komfortowo, bezpiecznie i mogło zachowywać się w pełni naturalnie. Dzięki temu uzyskujemy najlepszy obraz sytuacji. Stopniowo poznajemy jego „wewnętrzny świat”. Terapeuta podąża za potrzebami dziecka, wspiera jego rozwój i nie narzuca zmian odgórnie.

Jako rodzic ważne, abyś zaangażował się w proces terapii. Co jakiś czas będziesz mógł brać w nich udział. Oprócz tego istotna jest również świadomość i wiedza, w jaki sposób odpowiednio wspierać swoje dziecko. Sesja może okazać się pomocna nie tylko dla Twojego dziecka. Warto przyjrzeć się swoim własnym emocjom i zachowaniom. Dzięki takiej kompleksowej współpracy dziecko uzyskuje najlepszą pomoc, a przede wszystkim czuje się pewniej w procesie zmian.

Nie jesteś sam

Nasi specjaliści

Marta Tarasiuk

Psychoterapeutka

Kiedy warto pomyśleć o terapii?

Depresja to najczęstsza choroba cywilizacyjna XXI wieku. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia jest jedną z głównych chorób i przyczyn niepełnosprawności u nastolatków. Cechuje ją długotrwałe obniżenie nastroju oraz wiele innych objawów psychicznych i fizycznych.

Innym, częstym problemem wśród młodych ludzi są zaburzenia lękowe. Dotykają od 3,5-28% dzieci i młodzieży. Charakteryzują się przede wszystkim lękiem nadmiernym w stosunku do sytuacji, którego nie można racjonalnie wytłumaczyć ani kontrolować.

Oprócz tego znany wszystkim zespół nadpobudliwości psychoruchowej- ADHD. Jest jednym z częstszych rozpoznań stawianych u dzieci i nastolatków. Charakteryzuje się trzema grupami objawów: zaburzeniami koncentracji uwagi, nadruchliwością i impulsywnością.

To tylko kilka przykładów problemów z jakimi warto zwrócić się o pomoc do psychoterapeuty dziecięcego. Pamiętaj, że każde dziecko jest inne. Rozwój Twojego dziecka wiąże się z nabywaniem przez nie nowych umiejętności. Jednak na tej drodze ku dorastaniu, każdy pojawiający się problem wychowawczy może skutecznie zaburzyć proces rozwoju, przyczyniając się do deficytów emocjonalnych i trudności wychowawczych. Jesteśmy dla Was. Razem możemy przejść tą trudną drogę.

Psycholog dla dzieci i jego rola w terapii

Praca psychoterapeutyczna z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami to nie to samo co terapia z dorosłymi. Wymaga specjalistycznych umiejętności i wiedzy. Psychoterapeuta dziecięcy udziela niezbędnego wsparcia ukierunkowanego na zmniejszenie lub całkowite usunięcie powstałych u dziecka nieprawidłowości i dysfunkcji. Oddziaływanie terapeutyczne skupia się przede wszystkim na dobru dziecka i osób z jego najbliższego otoczenia.

Psychoterapię dla dzieci proponuje się, gdy trudności natury psychicznej lub emocjonalnej utrzymują się od dłuższego czasu lub są dość poważne. Jest to również opcja, gdy wszyscy są zdezorientowani problemem i nikt nie rozumie w pełni trudności dziecka.

Antoine de Saint-Exupery napisał w swojej książce “Mały Książę” pewne zdanie –

”Dorośli nigdy nie rozumieją niczego sami i dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania”.

Dziecko może czuć się niezrozumiałe. Jego świat wiąże się z poznawaniem otoczenia, ludzi, a przede wszystkim pokonywaniem kolejnych etapów rozwoju i radzenia sobie z emocjami.

Jakie problemy pomaga rozwiązać psychoterapeuta dziecięcy?

  • nieprawidłowości w rozwoju dziecka;
  • niepokojące zainteresowania;
  • nagła zmiana nastroju lub nastawienia wobec dotychczas wykonywanych z satysfakcją czynności (np. zabawa);
  • objawy mogące świadczyć o zaburzeniu ze spektrum autyzmu;
  • doświadczenie przykrego zdarzenia, traumatyczne przeżycie, uczestniczenia dziecka w wyjątkowo emocjonującym wydarzeniu (wypadek, śmierć);
  • alarmujące sposoby zachowywania się (w domu, w szkole, w kontaktach z rówieśnikami, z osobami bliskimi, u znajomych);
  • trudności w opanowaniu emocji: złość, agresja, impulsywność, wrogość;
  • nadmierna nieśmiałość, lękliwość, trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, negatywnym obrazem siebie, niskim poczuciem własnej wartości;
  • nagła zmiana w sposobie zachowywania się i wyglądzie (obawa rodziców związana z nieodpowiednim towarzystwem dziecka, stycznością ze światem przestępczym, narkotykami, alkoholem).

Ciągle się zastanawiasz?

Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc?

Po prostu zadzwoń

Jak zrozumieć dziecko?

Zadzwoń do nas

Współpraca z psychoterapeutą może przynieść pozytywne zmiany w życiu dziecka i jego rodziny. Poprzez regularne sesje z psychoterapeutą, dziecko nauczy się lepiej radzić sobie z emocjami i rozwiązywać problemy, które wcześniej sprawiały mu trudności. Pod okiem specjalisty dziecko sprawnie będzie rozwijać swoje umiejętności społeczne, emocjonalne i poznawcze, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania w codziennym życiu.

Diagnoza
psychologiczna dzieci

 
 

Psychiatra
dziecięcy

 
 

Psychoterapia
młodzieży

 
 

Terapia
rodziców

 
 
Scroll to top