Kontakt

Terapia dla par

Czym jest terapia małżeńska?

Relacje w związku małżeńskim są bardzo ważne dla funkcjonowania i trwałości małżeństwa. Komunikacja jest kluczowa dla każdego związku, a szczególnie dla małżeństwa. Wzajemne słuchanie, wyrażanie siebie jasno i szczerze oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny są kluczowe dla zdrowych relacji małżeńskich. Czasami jednak, mimo że tak prosto brzmi idea komunikacji, trudno ją wcielić w życie. Nie radzicie sobie sami z problemami? Tęsknota za zrozumieniem i bliskością, które towarzyszyły na co dzień na początku relacji jest coraz większa? Nie jesteście z tym sami.

Terapia małżeńska - Warszawa

Zapraszamy

Terapia dla par to skuteczny sposób na poprawę jakości relacji między partnerami. W InRelatio oferujemy specjalistyczne terapie dla par, które pozwalają na lepsze zrozumienie siebie i partnera oraz nauczanie nowych umiejętności komunikacyjnych. Praca z naszymi terapeutami pozwala na rozwiązanie trudnych sytuacji, budowanie więzi i wzmacnianie relacji partnerskich.

Terapia dla par

Zadzwoń i umów termin wizyty

Słowa te kierujemy zarówno do par małżeńskich jak i do par tworzących związki partnerskie. Chcielibyśmy ośmielić Was do sięgnięcia po pomoc psychoterapeutyczną.

Terapia dla par jest formą terapii, która skupia się na poprawie relacji między partnerami. Celem terapii jest pomóc parze w radzeniu sobie z trudnościami, które występują w ich związku. Może to obejmować problemy z komunikacją, niezgodności w wartościach i przekonaniach, trudności związane z intymnością, nieporozumienia związane z wychowaniem dzieci, problemy finansowe oraz różne trudności emocjonalne.

Na sesjach dedykowanym parom rozwijana jest umiejętność słuchania, akceptacji, asertywności, a także otwartego mówienia o sobie i swoich potrzebach. Cały proces nastawiony jest na obudowę, poprawę więzi między partnerami.

Typy terapii małżeńskiej

Istnieje wiele różnych podejść i metod, które wykorzystuje terapia małżeńska. Niektóre z najpopularniejszych terapii to:

  • Poznawczo-behawioralna - forma terapii, która skupia się na identyfikowaniu negatywnych myśli i zachowań, które wpływają na relacje między małżonkami, a następnie naucza technik zmiany tych zachowań, dzięki czemu możemy polepszyć komunikację i zwiększyć zadowolenie ze związku.
  • Systemowa - podejście koncentruje się na badaniu interakcji między partnerami, a także na wpływie systemów, takich jak rodzina i społeczeństwo, na związek. Terapeuta pomaga parze zidentyfikować i zmienić niezdrowe wzorce komunikacji i relacji.
  • Emocjonalnie skoncentrowana - pomaga parom zidentyfikować i zrozumieć ich emocje, a następnie dzięki zdobytej wiedzy mogą zbudować silniejsze i bardziej satysfakcjonujące związki.
  • Psychodynamiczna - to podejście koncentruje się na badaniu wcześniejszych doświadczeń i traum związanych z dzieciństwem, które mogą wpływać na relacje między małżonkami.
    Integracyjna - ta forma terapii łączy elementy różnych podejść, aby dostosować terapię do potrzeb danej pary. Terapeuta wykorzystuje różne techniki i strategie, aby pomóc parze osiągnąć cele terapii.

Terapia małżeńska, a korzyści z niej płynące

Codzienność, w której powielamy schematy odnośnie pracy, posiłków czy obowiązków domowych z czasem wpędza nas w błędne koło. Warto je przerwać, bo może być ono źródłem nawracających konfliktów. Nie bójcie się wprowadzić trochę świeżości. Może się okazać furtką do przywrócenia „życia”. Czasami zmiany są świetnym wyzwaniem, z którym wspólnie lepiej poradzicie sobie w obliczu nowej sytuacji.

Warto przełamać bolesne osamotnienie w relacji i zacząć odbudowywać bliskość emocjonalną oraz wzajemne zaufanie i intymność. Wzajemny dialog z czasem jednak może przywrócić konstruktywną, opanowaną, dążącą do zgody relację. Poprawa w jakości komunikacji codziennej przyniesie owoce. Dzięki temu Wasza więź emocjonalna wzmocni się i będziecie dla siebie wsparciem w trudnych emocjonalnie momentach.

terapia-dla-par

Czujesz się bezradnie?

Nasi specjaliści

Krzysztof Błażejewski

psycholog, psychoterapeuta młodzieży, dorosłych, par oraz rodziców

Katarzyna Surowiec

Psycholożka, Psychoterapeutka

Jakie wyzwania niesie terapia małżeńska?

Terapia małżeńska może być skutecznym narzędziem w poprawie relacji między partnerami, ale jednocześnie niesie ze sobą pewne wyzwania. Bardzo ważne jest jednakowe zaangażowanie partnerów. Często zdarza się, że jeden z partnerów jest bardziej zaangażowany w terapię niż drugi, co wpływa na efektywność procesu terapeutycznego. Podczas sesji terapeutycznych mogą pojawić się konflikty między małżonkami, co prowadzi do frustracji i zniechęcenia. Dlatego konieczne jest otwarcie się i wyjście poza strefę komfortu. Nie jest to zawsze łatwe i może budzić lęki i niepewność.
Budowanie dojrzałych relacji wiąże się przede wszystkim ze znajomością siebie oraz własnych emocji, ponieważ tylko taką drogą rozpoznanie ich u drugiego człowieka staje się osiągalne.
Znana psychoterapeutka Virginia Satir napisała: "Nasze poczucie własnej wartości ma ogromny wpływ na to, co nazywamy miłością, i jakie mamy w stosunku do niej oczekiwania. Im wyżej cenimy siebie, tym mniej jesteśmy uzależnieni od nieustannych dowodów troski naszego współmałżonka. I odwrotnie, im niższa jest nasza samoocena, tym większą mamy tendencję do uzależniania się od bezustannych zapewnień o miłości, co może doprowadzić do błędnych wyobrażeń na jej temat."

Rola terapeuty w terapii małżeńskiej

Terapia małżeńska odbywa się zazwyczaj w formie spotkań z terapeutą, który pomaga parze zidentyfikować i zrozumieć źródła ich problemów, a następnie pracować razem nad ich rozwiązaniem. W terapii małżeńskiej zazwyczaj pracuje się z obydwojgiem małżonków razem. Może również proponować spotkania indywidualne, aby pomóc każdej osobie lepiej zrozumieć swoje myśli i uczucia. Fundamentem każdego związku jest zaufanie i zrozumienie. Terapeuta nie sprawi magicznie, że oba z nich pojawią się z dnia na dzień, ale może znacznie pomóc waszej komunikacji. Lepsza komunikacja jest furtką do lepszego zrozumienia siebie nawzajem. Kolejnym trudnym do przejścia etapem jest identyfikacja problemów. Terapeuta pomoże Wam zidentyfikować główne problemy, które wpływają na związek i zaburzają jego harmonię. Oprócz tego może wskazać plan rozwiązania tych problemów.
Wsparcie emocjonalne, które oferuje terapeuta dla każdej osoby w związku, pomaga w zmniejszeniu stresu i napięcia związanego z procesem terapeutycznym. Istotne jest również uczenie zdrowych nawyków i strategii. Jeśli nie macie pomysłu jak radzić sobie z niektórymi trudnościami, dzięki terapeucie poznacie narzędzia i techniki, które pomagają w radzeniu sobie z wyzwaniami.

Terapia małżeńska, a jej skuteczność

Skuteczność terapii małżeńskiej zależy od wielu czynników, w tym od stopnia zaangażowania pary w proces terapeutyczny, rodzaju problemów, z którymi para się zmaga oraz od umiejętności i doświadczenia terapeuty. Mimo to, badania wykazują, że terapia małżeńska może być skutecznym narzędziem w poprawie relacji między małżonkami. Inne badania donoszą, że terapia małżeńska może pomóc w redukcji objawów depresji u jednego lub obu partnerów oraz w zmniejszeniu ryzyka rozwodu.

Terapia dla par

Naturalne jest, że pomiędzy dwojgiem ludzi dochodzi do nieporozumień, konfliktów, ostrzejszych wymian zdań. Tak naprawdę, aby relacja zaczęła mieć solidną podstawę, musi przetrzeć się szlak wzajemnej komunikacji, a odbywa się to na różne sposoby. W naszym ośrodku prowadzimy psychoterapię par na każdym etapie życia rodzinnego i stażu związku.

Terapia dla par to proces terapeutyczny, który ma na celu pomóc parom w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w ich związku oraz wzmocnienie ich relacji. Może być stosowana w różnych sytuacjach, takich jak problemy z komunikacją, brak zaangażowania jednego z partnerów, zdrada, trudności w wychowaniu dzieci, różnice kulturowe, problemy finansowe, problemy z intymnością i wiele innych.

Jak wygląda terapia dla par?

Podczas terapii dla par, terapeuta pracuje z obojgiem partnerów, aby pomóc im zrozumieć swoje wzajemne potrzeby i oczekiwania, nauczyć się skutecznie komunikować, rozwiązywać konflikty, budować więź emocjonalną i intymność, oraz ulepszać ogólną jakość ich związku.

Terapia dla par może odbywać się w formie sesji indywidualnych z terapeutą, w ramach grup terapeutycznych lub w ramach warsztatów dla par. Istnieje wiele różnych podejść terapeutycznych do pracy z parami. Każde podejście ma swoje własne techniki i narzędzia, ale celem terapii dla par jest zawsze pomóc parze w poprawie ich relacji.

Ciągle się zastanawiasz?

Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc?

Po prostu zadzwoń

Razem rozwiążemy problemy

Czekamy na Was

Terapia dla par jest wartościowa dla każdej pary, która chce polepszyć swoje relacje. Nasi doświadczeni terapeuci pomagają parom w porozumieniu się, odkryciu źródeł problemów i uczeniu się nowych umiejętności komunikacyjnych. Terapia dla par może pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji, odzyskaniu bliskości i budowaniu trwałej, satysfakcjonującej relacji. Skorzystanie z terapii dla par może przynieść korzyści, takie jak lepsze zrozumienie siebie i partnera, większą empatię oraz rozwój zdrowej, wzajemnej relacji.

Terapia
rodzinna

 
 

Psycholog
dla dorosłych

 
 

Kręgi relacyjne

 
 

Psychoedukacja
rodziców

 
 
Scroll to top