Metoda nauki rozumienia granic cielesnych

Nauka granic cielesnych to bardzo ważny element w psychoedukacji

Warsztaty InRelatio

Metoda nauki rozumienia granic cielesnych

Początkowo obserwacja, następnie praca z dziećmi w normie rozwojowej oraz ze spektrum autyzmu skłoniły mnie do szukania rozwiązań dotyczących wprowadzania rozumienia pojęcia granic cielesnych jako kolejnego ważnego etapu rozwojowego. Prowadząc szkolenia z zakresu rozwoju psychoseksualnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w normie rozwojowej dotknęłam po raz kolejny „dziury” edukacyjnej w wyniku, której rodzice i opiekunowie nie umieli odnaleźć się w naturalnym rozwojowo – testowaniu granic przez dziecko, które nabrało charakteru testowania go w polu cielesnym. O ile łatwo nam tłumaczyć czego nie wolno i stawiać granice w innych sferach o tyle w zakresie tematów seksualnych i około seksualnych stajemy się zagubieni.

Nauka granic cielesnych to bardzo ważny element w psychoedukacji na którego składa się samoświadomość, akceptacja własnych oraz cudzych granic, ochrona intymności czy szerzej prywatności. Dziecko to czysta karta na którą jako rodzice, opiekunowie wpisujemy w początkowym etapie zasady, normy i granice społeczne. Tematyka szeroko rozumianej seksualności to w dzisiejszych czasach trudny kawałek, omijany z daleka – jednakże w jego ramach zawiera się pojęcie intymności w tym poczucia i wtórnie ochrony własnych granic oraz szacunku do granic innych osób, ładunek emocjonalny do własnej płci.

Zakres tematyczny:
  • wykład z zakresu rozwoju psychoseksualnego dzieci w normie
    rozwojowej oraz ze spektrum autyzmu
  • omówienie i nauka autorskiej metody terapeutycznej nauki granic cielesnych składająca się na część „rozeznanie” – podczas, której rodzice oraz terapeuci mogą poznać, porozmawiać a tym samym zrozumieć sposób myślenia i postrzegania przez dzieci własnego ciała oraz innych osób. „Nauki” – podczas której pokażemy zalecane rozumienie granic cielesnych do których przygotowane zostały zestawy pytań pomocniczych. Wprowadzimy pojęcie miejsc intymnych oraz czynności prywatnych. „Wyjątki” – wprowadzimy zasady do poszczególnych osób czygrup (rodzina, rówieśnicy, specjaliści itp.). „Wdrażanie” – czyli przenoszenie wiedzy do codziennego funkcjonowania, odnoszenie się do konkretnych bieżących wydarzeń w odniesieniu do powstałej „mapy” granic cielesnych.
  • Studium przypadku

Warsztat poprowadzi Paulina Podrez – psychoterapeutka i seksuolog

Prowadzący:

Zarezerwuj wizytę u naszych specjalistów

Z nami lepiej
zrozumiesz siebie
i swoje dziecko
Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies.