Kontakt

Zdrada w związku

Zdrada to poważne naruszenie zasad, na które partnerzy umówili się w związku. Zasady te dotyczą głównie wyłączności seksualnej. W kategoria zdrady mieści się również emocjonalne zaangażowanie w relację z inną osobą, a także czynności podejmowane w Internecie: oglądanie pornografii, flirtowanie poprzez komunikatory.

To jakie zachowanie będzie uważane za zdradę zależy od umowy między partnerami/małżonkami. 

Kiedy zdrada może pojawić się w związku?

  • Brak satysfakcji seksualnej to jeden z najczęstszych powodów zdrady. Może to być jednak wierzchołek góry lodowej, pod którym kryją się inne niezaspokojone potrzeby: czułości, bliskości, intymności.
  • Momenty kryzysowe w związku (ciąża i pojawienie się dziecka, kryzys wieku średniego) mogą również sprzyjać frustracji wielu potrzeb, konfliktom i oddaleniu się od siebie osób będących w relacji.
  • Inną okolicznością, w której może dojść do zdrady, jest rozpad więzi, przewlekły konflikt w związku.

Kto jest odpowiedzialny za zdradę?

Odpowiedzialność za zdradę zawsze ponosi wyłącznie strona zdradzająca. Niezależnie od tego co wcześniej wydarzyło się w związku każdy człowiek ma możliwość wyboru strategii poradzenia sobie z trudną sytuacją. W kryzysie można zacząć szukać wsparcia u ludzi lub ukojenia w alkoholu, można zacząć uprawiać sport albo jeść ponad miarę lub wcale, można odejść lub zostać…

Ilu jest ludzi- tyle reakcji na kryzysy. Zawsze pozostaje wybór i wszystkie konsekwencje z nim związane.

Jak pracuję z problemem zdrady w związku?

  • Jeśli para decyduje się ratować związek pierwszym krokiem jest przyjrzenie się emocjom i potrzebom osoby zdradzonej.
  • Ważne jest zaangażowanie osoby, która zdradziła – jej zadaniem jest przyjmowanie emocji partnera/partnerki, okazanie skruchy, czasem podjęcie działań, które mają zapewnić osobę zdradzoną o wierności i zaangażowaniu.
  • Przede wszystkim jednak niezbędne jest zakończenie romansu.
  • Kolejnym krokiem jest praca nad trudnościami w związku, które pojawiły się przed zdradą i są identyfikowane przez partnerów/małżonków jako obszary, które chcą zmienić.

Odpowiedzialność za te problemy oraz za pracę nad nimi leży tu po obu stronach związku.

Zapraszam na spotkanie pary i małżeństwa. Prowadzę również terapię indywidualną z osobami dorosłymi oraz terapię rodzin.

Katarzyna Stanek- psycholog, psychoterapeuta w InRelatio Przestrzeń Rodziny

Scroll to top